Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

to sie jeszcze nie zagoiło, jest jak świeża rana- niby nie krwawi, ale wystarczy dotknąć mocniej, nieostrożnie i wszystko zaczyna się od nowa.
— "Mojry"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawrazliwa wrazliwa
Najgorzej jest udawać, że wszystko jest okej. I się dobrze bawić...
— znam ten scenariusz
Reposted fromdotyk-dzwieku dotyk-dzwieku viamefir mefir

"Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?"

— Rozmowy o seksie, Newsweek 27/2013
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianieuciekaj nieuciekaj
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj

March 09 2015

Play fullscreen
Odważ się na więcej.  Nie ważne, co będzie.
Już obojętne.
Reposted frommefir mefir

February 27 2015

Właśnie wstawiłam pranie i coś mi podpowiada, że sama się też dziś wstawię.
Reposted fromperfectsense perfectsense viaFanelia Fanelia
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
11/2015
Jeżeli - Julian Tuwim
A jeżeli nic? A jeżeli nie?
Trułem ja się myślą złudną,
Tobą jasną, tobą cudną,
I zatruty śnię:
A jeżeli nie?
No to... trudno. 

A jeżeli coś? A jeżeli tak?
Rozgołębią się zorze,
Ogniem cały świat zagorze
Jak czerwony mak,
Bo jeżeli tak,
No to... - Boże!
https://www.facebook.com/2015w365
— #lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
Reposted fromavooid avooid viaFanelia Fanelia
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viaFanelia Fanelia
Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaFanelia Fanelia
4579 5a41
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajethra jethra

February 19 2015

Być może miałaś wyjść, ale znowu nie zadzwonił
I być może chciałaś z nim, ale znowu cię zawodzi.
I być może sama z tym jesteś, i znowu patrzysz w sufit,
I być sama z tym nie chcesz, a może tak być musi.
Dałaś wiele mu, nie chciałaś w zamian nic,
Zabrał wiele chuj, ale nie chciał dawać nic.
— Bonson/Matek - być może
Reposted fromdusielecc dusielecc viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Łatwiej jest pierdolnąć drzwiami niż próbować uratować związek między nami. Łatwiej rozpalić pożar i nawzajem się ranić, niż przebaczyć sobie wszystko choćby w oczach ze łzami.
— bezimienni - łatwiej
Reposted fromSalute Salute viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
ja nigdy nie chciałabym widzieć cię smutnego,
myślałam, że pragniesz dla mnie tego samego
— almost lover
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viadomynyka domynyka
Otoczony ludźmi, lecz tonący w samotności. Właśnie taka samotność jest w stanie Cię zniszczyć
— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viamefir mefir
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
— demotywatory
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakarr4mba karr4mba
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal vianieuciekaj nieuciekaj
Kiedy ludzie mają możliwość wyboru, wybierają źle. Za każdym razem.
— Dawca pamięci
Reposted fromdreamadream dreamadream viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl